Produktionsänglar stöttar startups och tillverkare att starta nya produktionssamarbeten. Detta sker genom coachning och vägledning för svenska hårdvarustartups i fasen mellan prototyp och serieproduktion. Det ger möjligheter för tillverkaren att testa produktion av nya produkter i liten skala, med långsiktigt mål att öka produktion i Sverige för att bibehålla jobb och konkurrenskraft samt minska sårbarheten med globala leverantörskedjor.

Är ni en tillverkare som vill arbeta med nya innovationer?

Tillverkare får möjligheten att på ett effektivt sätt och genom digitala möten matchas med flera startups som är redo att börja tillverka och som kan vara potentiella kunder. Den digitala matchningen körs som en integrerad del i Produktionsänglars program.

Varje startup tilldelas en erfaren produktionsexpert som ger situationsanpassad coachning och handfast hjälp i diskussionerna med tillverkaren. Det följs upp med en konkret handlingsplan för att öka chanserna till nya produktionssamarbeten.

Vi söker tillverkare

Vi söker tillverkare som är intresserade av att ta verifierade prototyper till fullskalig produktion. Ta kontakt med oss så berättar vi mer om hur du gör för att bli listad som en prefeered supplier i vårt interna leverantörsnätverk.

Till nätverket (lösenordsskyddat)

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig