Låt oss koppla ihop er med framtidens produktsuccéer!


Kort om Produktionsänglar

Produktionsänglar är ett fyra månaders program där lovande hårdvarustartups får hjälp med att gå från prototyp till fullskalig produktion.

Utöver specialanpassade utbildningar så tilldelas vardera startup en erfaren produktionsexpert som ger situationsanpassad coachning och handfast hjälp att driva produkten mot tillverkning.

Leverantörsnätverket

En viktig del av programmet är att så tidigt som möjligt initiera kontakt mellan startups och relevanta leverantörer för att på så sätt snabbare nå uppstart av produktion.

Här tar vi hjälp av vår interna nätverk med ”Innovationsstödjande leverantörer” för att genomföra effektiv och träffsäker matchning.

Genom ett kostnadsfritt deltagande i detta nätverk introduceras ni till helt nya affärsmöjligheter som förutom beläggning även kan bidra till breddning av er kundbas.

Bli en del av nätverket redan idag!

Registrera er här så blir ni omgående en del av nätverket .

Ni får senare access till ytterligare kategoriseringsmöjligheter för att skapa en så träffsäker matchning som möjligt.

Ni kan när som helst pausa eller avbryta ert deltagande.

. . . . .

Mvh
Hans Bergmark
Tillverkaransvarig Produktionsänglar