STÖTTAR STARTUPS MED HÅLLBARA & INNOVATIVA PRODUKTER ATT SKALA UPP FRÅN PROTOTYP MOT PRODUKTION

PRODUKTIONSÄNGLAR

"Snabbt och effektivt, fot in i dörren hos leverantörerna direkt! Gå direkt på utmaningen, kändes mycket bra”

"Det här konceptet är en fantastisk dörröppnare”

Norrsidans Innovation, Stockholm

Optima Planta, Uppsala

”Produktionsänglars Digital Matchmaking är ett extremt

Vi är nära ett industrialiserings- & tillverkningsavtal med en startup,

Jan Kristoffersson, CEO, Prodma AB

effektivt sätt att knyta kontakter som leder till verkliga affärer.

Legotillverkning till en annan och diskussioner med en tredje.”

DIGITAL MATCHMAKING

Matchar ihop innovativa startups med svenska leverantörer

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Innovationssystemet i Sverige brister när det gäller att stödja mindre företags industrialisering av nya produkter. Det beror på uppgiftens komplexitet och behovet av kompetens inom ett brett fält – här krävs både produktionsexpertis och omfattande kapital till investeringar i produktionsutrustning. Konsekvensen blir ofta att produktionen sker utomlands, försvinner till utländskt ägande eller läggs ner. Detta problem vill Produktionsänglar bidra till att lösa.

Produktionsänglar har som mission att främja produktion i Sverige och riktar sig mot industri­alisering och uppskalning av startupbolag med hårdvaruprodukter, den fas som ofta kallas dödens dal. Genom situationsbaserad coachning av produktionsexperter, utbildningsmaterial samt matchning mot tillver­kare, stöttas svenska startups med hållbara innovationer att närma sig en produktionsfas med lokala tillverkare. Detta ger dubbel effekt då framgångsrika startups som skalar upp sin produktion med svenska till­verkare bidrar till jobb och tillväxt, och därmed välfärd för Sverige.

Varför behövs Produktionsänglar i Sverige?

Ökad konkurrenskraft med produktion i Sverige

Uppskalning i Sverige istället för utomlands

Använda Time To Volume som konkurrensmedel

Stötta Startups och SMEs industrialisering

Sverige som bas för produktionsinvesteringar

Stärka kopplingen mellan FoU och produktion

Aktuellt

Produktionsänglar uppskalning och nationell utrullning

Produktionsänglar stöttar startupbolag i att gå från idé till produktion. Genom ett nytt anslag från Vinnova, kan initiativtagarna Södertälje Science Park och Kungliga tekniska högskolan skala upp projektet nationellt och börja arbetet med att etablera produktionsacceleratorer på flera platser i hela landet.

Läs mer här.

Produktionsaccelerator ger startups möjlighet att närma sig produktion

En plats där startupbolag får möjlighet att starta produktion i liten skala – tänk coworking, fast för bolag som vill anpassa sin produkt för att bli produktionsredo. Det kallar vi för produktionsaccelerator. Men hur ser en sådan ut? Vad behöver finnas på plats och vilka behov har företagen som ska använda den? Det tittar Södertälje Science Park på just nu i ett nytt projekt.

Läs mer här.

Introfilmer om kravspec, IP och avtal

I partnerskap med Energimyndigheten har Produktionsänglar tagit fram utbildningsmaterial och erbjudit coachning till små- och medelstora företag, med energirelaterade och skalbara innovationer, under våren 2021. Det fokuserade på de tre områdena Kravspecifikation, IP- och Avtalsfrågor och leddes av en expertkonsult. Behöver du stöd och vägledning? Hör av dig till oss.

Läs mer och se introfilmer här.

Meet the startup: Twistboxes

I vår serie Meet the Startup presenterar vi bolag som på olika sätt fått stöd av Södertälje Science Park. Twistboxes tillverkar hopprullbara takboxar. Hör Mikael Nelderup från Twistboxes berätta om hur affärsidén kom till, vilka utmaningar de står inför idag och hur framtidsplanerna ser ut!

Meet the startup: Safety by Cilia

I vår serie Meet the Startup presenterar vi bolag som på olika sätt fått stöd eller rådgivning av Södertälje Science Park. Safety by Cilia gör smycken med inbyggda överfallslarm och har medverkat i Produktionsänglar. Hör Cissi Nilsson, grundare och VD på Safety by Cilia, berätta om hur bolaget kom till, deras affärsidé och hur de kom i kontakt med Södertälje Science Park.

Industrialiseringscaset Mimbly

Genomförd omgång, våren 2020

Produktionsänglar testas i en skarp pilot med start-up bolaget Mimbly i Södertälje Science Park tillsammans med KTH. Företaget utvecklar en produkt som återvinner vatten från tvättmaskiner, samtidigt som den sänker elförbrukningen och filtrerar bort mikroplaster. Exklusivt inbjudna produktions- och hållbarhetsexperter ingick i panelen av Produktionsänglar där Mimbly presenterade sitt skarpa industrialiseringscase.

Samarbetspartners

Med finansiering från: