Produktionsänglar har i partnerskap med Energimyndigheten och vårt nätverk av produktionsexperter tagit fram utbildningsmaterial för startupbolag som önskar närma sig en produktionsfas. Utbildningsmaterialet är baserat på djupintervjuer med startups och är framtagna med hjälp av experter från bland annat Teknikföretagen, PRV och Produktionsänglars coacher. Filmerna är en introduktion till kritiska områden kopplat till uppskalningsfasen. Hör gärna av dig om du önskar fördjupning eller vidare stöd genom Produktionsänglars Program.

Introduktionsfilmer

Introduction videos

I samarbete med: