Produktionsänglar utvecklades och testades i en skarp pilot våren 2018 med KTH Södertälje, Södertälje Science Park som utförare samt Pharem Biotech AB och IVA som partner med finansiering från Produktion2030 (VINNOVA) samt in-kind bidrag från parterna. Företagets produktportfölj omfattar bl a produkter som filtrerar läkemedelsrester från vatten och befinner sig i industrialiseringsfasen med flera av produkterna. Exklusivt inbjudna produktions- och hållbarhetsexperter ingick i panelen av Produktionsänglar där Pharem presenterade sitt skarpa industrialiseringscase.

En metodik i 6 steg togs fram i pilotprojektet som omfattade förberedelser på företaget, rekrytering av produktionsänglar samt genomförande (industrialiseringspitch för panel). Konceptet skall i detta fortsättningsprojekt förberedas för att rullas ut i högre tempo och på bredare front. Projektet finansierat denna gång från Tillväxtverkets program för Tillverkning och Industrialisering. Projektet genomförs i mycket nära samarbete mellan KTHs campus i Södertälje (under ledning av Prof Monica Bellgran) och Södertälje Science Park AB (leds av VD Robert Kingfors).

Projektet breddar insikten och kunskapen om industrialisering/uppskalning av nya produkter hos fler startups och därför kommer ett 20-tal startups att bjudas in fördelat på tvåBootcamps Q3/19 – Q1/20. Via kombinerad utbildning och workshop (med utvärdering) erbjuds 1-2 startups att pitcha sitt industrialseringscase för en Panel med produktionsänglar (produktionsexperter). Startup bolagen kommer från främst inkubatorer och nätverk i Stockholm-Mälardalsregionen. Under senare delen av 2020 räknar vi med att det uppskalade konceptet sitter och är redo för att växlas upp.

Förväntat resultat från projektet är att konceptet Produktionsänglar har testats för att kunna rullas ut på bred front. Konceptet Produktionsänglar bidrar till att industrialiseringsfrågan kommer upp på agendan i Sverige. Projektet bidrar konkret till insikt och kunskap om betydelsen av en effektiv industrialiseringsprocess för att kunna producera och sälja högkvalitativa produkter med lönsamhet, samt till företagen konkret stöd för att utforma en produktionsstrategi som stödjer beslut såsom köpa/sälja, produktionslokalisering, val av leverantörer, kompetensutveckling osv. Startups får även stöd att analysera och presentera sitt industrialiseringscase samt konkreta rekommendationer och kontakter via produktionsänglarna – exempelvis tips om potentiella leverantörer och samarbetspartners.

För hårdvaruStartups utgör industrialiseringsprocessen en stor utmaning och ett ekonomiskt risktagande. Konceptet Produktionsänglar bidrar till att stötta Startups att ta klivet till Scaleups. Industrialisering/uppskalning i Sverige stärker utvecklings- och produktionsförmågan vilket ökar vår konkurrenskraft. Det bidrar också till att vi behåller jobben i Sverige vilket skapar tillväxt och bidrar till vår välfärd.