DIGITAL MATCHMAKING

Genom korta digitala möten matchas startupföretag med svenska tillverkare. Detta stöttar startups i industrialiseringsfasen som får möjlighet att hitta lokala tillverkare samt hjälper tillverkare att hitta nya kunder. Digital Matchmaking katalyseras av produktionsexperter som vägleder startupbolagen och tar fram en handlingsplan. Detta ger dubbel effekt då framgångsrika startups som skalar upp sin produktion med svenska till­verkare bidrar till jobb och tillväxt, och därmed välfärd för Sverige.  Initiativet stötta följande aktörer:

  • Startups med innovativa produkter får hjälp att gå från prototyp till produktion genom situations­baserad coachning och matchning mot svenska tillverkare.
  • SMF-tillverkare involveras i att producera startupbolagens nya produkter i liten skala och stärker sin kompetens när det gäller industrialisering, innovation och hållbarhet.

Projektet pilottestades under 2020 i partnerskap med Energimyndigheten och har genomförts i ytterligare sex omgångar, denna gång i samverkan med Vinnova. Sammanlagt har 36 startups fått stöd, vägledning och möjlighet att knyta nya kontakter med svenska tillverkare.

DIGITAL MATCHMAKING I KORTHET

  • Inledande möte med produktionscoach

  • Digital matchning med tillverkare

  • Produktionscoachning och utveckling av handlingsplan

  • Avslut och utvärdering

Kontaktperson 1

Kontaktperson 2

Kontaktperson 3

Välj de alternativ som stämmer in på er:

Hur avser ni montera slutprodukten: